เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปประวัติศาสตร์สากล (INTENSIVE)

266

3916

0

ข้อมูล

First Learning

First Learning

มัธยมปลาย All

outline
1. อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ
2. อารยธรรมตะวันออกยุคโบราณ
3. การติดต่อระหว่างอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออกยุคโบราณ
4. อารยธรรมยุคกลาง
5. พัฒนาการโลกตะวันตกยุคใหม่
6. การขยายตัวของอารยธรรมตะวันตก
7. การปฏิวัติที่เกิดจากอารยธรรมตะวันตก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News