เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แสงและการมองเห็น ม.2

443

3096

3

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

มัธยมต้น All

แสงและการมองเห็น 😻
ใช้แอพ •GoodNotes 5
ข้อมูลจากหนังสือวิทยาศาสตร์ม.ต้น

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

ผู้เยี่ยมชม
Author ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณฮะ

Busue Mayer
Busue Mayer

ดีมากๆงับ:3 เข้าใจง่าย,มีภาพประกอบ,มีสีสัน

News