เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ ม.2 งานและกำลัง ฯลฯ

209

1870

3

ข้อมูล

wn.

wn.

มัธยมต้น 2

-งานและกำลัง
-เครื่องกลอย่างง่าย
-พลังงาน
-โครงสร้างภายในโลก
-กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก
-ดิน

PromotionBanner

ความคิดเห็น

rainbow 🌈
rainbow 🌈

Thank you!

ผู้เยี่ยมชม

ปกด. คืออะไรครัย

wn.
Author wn.

ปกด. = ประกอบด้วย ค่ะ

News