เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.ต้น ft.แก้ให้น่าอ่านแน้ว

132

762

1

ข้อมูล

เงี้ยว (Dek64)

เงี้ยว (Dek64)

มัธยมต้น All

โน้ตนี้สูตรอาจจะไม่ครบนะงับ ไว้จะมาลงเพิ่มนะคะ

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้