เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์“สถานที่”🇯🇵🏛🚉

62

737

2

ข้อมูล

R O S E_.

R O S E_.

มัธยมต้น All

คำศัพท์ ฮิระ+คะตะ
(ถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยน่าค่าา😊❤️)

ความคิดเห็น

เบญจวรรณ กันเเจ่ม

อ่านง่ายมาก

R O S E_.
Author R O S E_.

ありがとう😊

News