เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป วิทย์ ม.ต้น ชุดที่ 3

392

4860

0

ข้อมูล

Kru Love Tutor

Kru Love Tutor

มัธยมต้น All

เรื่อง
🎉พายุและการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศของโลก
🎉ปรากฏการณ์เรือนกระจก
🎉โลกและการเปลี่ยนแปลง
🎉กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี
🎉การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
🎉ดินและน้ำ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News