เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

พลังงานความร้อน สรุปวิทยาศาตร์ม.1

176

4469

ข้อมูล

science style mo

science style mo

มัธยมต้น All

การคำนวณพลังงานความร้อน ในการเปลี่ยนสถานะและอุณหภูมิ

News