เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[กลางภาค] สุขศึกษา ม.2 เทอม 2

49

731

0

ข้อมูล

เด็กติ่งอยากฉลาด

เด็กติ่งอยากฉลาด

มัธยมต้น 2

-การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ
-การบริการทางสุขภาพของรัฐ
-การบริการทางสุขภาพของเอกชน
-เทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพ
-ความเจริญหน้าทางการแพทย์
-เทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยงกับวัยรุ่น
-ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
🤗🤗 ถ้าเขียนคำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะค่ะ
☺️ลายมืออาจจะไม่สวยนะค่ะ☺️
ขอบคุณนะค่ะ🤣🤣🤣

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้