เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประวัติศาสตร์ ม.4 แบบย่อ✨

77

1674

1

ข้อมูล

Hyperkavi

Hyperkavi

มัธยมปลาย All

K.=กษัตริย์
Jap=ญี่ปุ่น
เมกา=อเมริกา
ปชช.=ประชาชน
ผญ.=ผู้หญิง
ผช.=ผู้ชาย
WWl=สงครามโลกครั้งที่1
WWll=สงครามโลกครั้งที่2
Th=ไทย
Fr=ฝรั่งเศส
Eng=อังกฤษ
**ขออภัยที่ตัวหนังสือลายมือหมอมากๆ5555**
❤️🌈🎉

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้