เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

SC121

129

1866

2

ข้อมูล

phormor_

phormor_

-Solution สารละลาย
-Thermodynamics เทอร์โมไดนามิกส์

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีแลปชีวะของไฟนอลไหมคะ

phormor_
Author phormor_

@ผู้เยี่ยมชม กำลังทำค่า

News