เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ฟิสิกส์โกเอก]สมดุล,ยืดหยุ่น

29

448

0

ข้อมูล

bew.sttdggm

bew.sttdggm

มัธยมปลาย 1

สรุปจากคอร์สฟิสิกส์โกเอก ENT63-1 กลศาสตร์บทที่3 เรื่อง สภาพสมดุล และ สภาพยืดหยุ่นจ้า✨✨✨

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้