มัธยมปลาย
PECH

PECH

ปุริมปรัชญ์ ยูงศิริกาญจน์

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
186

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การลำเลียงสาร ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การลำเลียงสาร ม.4

PECH
11
0
ตารางธาตุ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

ตารางธาตุ

PECH
27
0
รากที่2 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

รากที่2

PECH
16
0
ไฟฟ้า ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ไฟฟ้า

PECH
8
0
ตรีโกณ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ตรีโกณ

PECH
4
0