มัธยมต้น
Mmtnp

Mmtnp

My name's mungmee.
I am in matayom 3
เราไม่ใช่คนเก่งหรอก แค่อยากแบ่งปันโน้ตโนะ :)

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
143

Q&A

จำนวนคำตอบ
8
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Europe-Africa m.2 midterm1 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

Europe-Africa m...

Mmtnp
14
0
body system M.2 midterm1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

body system M.2...

Mmtnp
21
0
Physics ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Physics

Mmtnp
28
0
Body system ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Body system

Mmtnp
80
0