มหาวิทยาลัย
kungincee

kungincee

DBSMART3 / 17MP
#Dek63

โน้ต

จำนวนโน๊ต
15
จำนวนไลค์
967

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

แก๊สและทฤษฎีจลน์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

แก๊สและทฤษฎีจลน์

kungincee
17
0
ระบบสืบพันธุ์ [BIO] ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ระบบสืบพันธุ์ [...

kungincee
46
0
ฟิสิกส์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ม.4

kungincee
48
0
สถิติ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สถิติ ม.3

kungincee
57
0
ฟิสิกส์ ม.ต้น ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ ม.ต้น

kungincee
183
0