มัธยมปลาย
b.pemika

b.pemika

แฮร่~ กลับมาแล้วจร้า

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
118

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สูตรคณิต พี้นที่ผิวและปริมาตร ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

สูตรคณิต พี้นที...

b.pemika
118
0