มัธยมปลาย
ีรวมๆแล้วเข้าใจดี

ีรวมๆแล้วเข้าใจดี

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
7

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0