มหาวิทยาลัย
Peem

Peem

รอแอดมินชั่นลูกเดียวเพราะคณะที่อยากเข้ารับแอดเยอะกว่ารับตรง และคณะที่อยากเข้าไม่มีรับตรง //มีข้อสงสัยสอบคณะอินเตอร์หรือภาษาอังกฤษสามารถสอบถาม(โพสต์ความเห็น)ได้ #dek60

โน้ต

จำนวนโน๊ต
50
จำนวนไลค์
4179

Q&A

จำนวนคำตอบ
110
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
10
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ