psnssss_

psnssss_

∞ สวัสดีค่าา ตอนนี้อยู่ม.3กำลังจะขึ้นม.4
∞ เนื้อหากับลายมืออาจจะไม่ค่อยโอเท่าไหร่
∞ ยังไงก็ขอโทดด้วยน้า

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
50

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

∞ รูปแบบ passive voice ∞ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

∞ รูปแบบ passiv...

psnssss_
50
0