มัธยมต้น
LXN_CG

LXN_CG

Hi~ หวัดดีจ้า

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
258

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ตรรกศาสตร์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

ตรรกศาสตร์ ม.4

LXN_CG
117
0
อวกาศ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

อวกาศ ม.3

LXN_CG
47
0
ทรัพย์สินทางปัญญา ปก
  • มัธยมต้น
  • การงานอาชีพและเทคโนโลย

ทรัพย์สินทางปัญญา

LXN_CG
19
0
ภาษาต่างประเทศ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

LXN_CG
19
0
กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์ ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์

LXN_CG
56
0