มหาวิทยาลัย
 Toey

Toey

KMUTT
Mechanical Engineering

โน้ต

จำนวนโน๊ต
49
จำนวนไลค์
1552

Q&A

จำนวนคำตอบ
4
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0