มัธยมปลาย
aroundthink

aroundthink

ไม่เน้นสรุป เน้นเนื้อหาละเอียด เจอในข้อสอบ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
1465

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ