Dentdygram

Dentdygram

dentdygram

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
378

Q&A

จำนวนคำตอบ
14
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

พันธะเคมี ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอังกฤษ

พันธะเคมี

Dentdygram
51
0
ธรณีวิทยา (โลกเเละหิน) ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ธรณีวิทยา (โลกเ...

Dentdygram
41
4
อสมการ ม.ต้น ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

อสมการ ม.ต้น

Dentdygram
89
0
ความน่าจะเป็น (propability) ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ความน่าจะเป็น (...

Dentdygram
134
0
ระบบต่างๆในร่างกาย ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ระบบต่างๆในร่างกาย

Dentdygram
47
0