มัธยมปลาย
•แท่นแท๊น•

•แท่นแท๊น•

สู้ต่อไป ตราบใดที่ยังไม่ได้เป็น

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
2037

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ