มัธยมปลาย
PORR

PORR

No one is too old to learn

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
2437

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[dek60]ฟังก์ชัน ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[dek60]ฟังก์ชัน

PORR
290
0
[dek60]ตอบสนองเเละฮอร์โมนพืช ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[dek60]ตอบสนองเ...

PORR
303
1
[dek60] สรุปเรื่องเซต ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[dek60] สรุปเรื...

PORR
374
2
[dek60]อะตอมเเละตารางธาตุ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

[dek60]อะตอมเเล...

PORR
291
0
[dek60] วิวัฒนาการ Evolution ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

[dek60] วิวัฒนา...

PORR
384
2