มัธยมต้น
paeng

paeng

เพศ
หญิง
จังหวัด
ศรีสะเกษ
จะพยายามมาสรุปทุกวิชานะคะ💗🤏🏻
📚📖

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
21

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปวิทย์เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์เรื่อง...

paeng
6
0
สรุปวิทย์เรื่องร่างกายมนุษย์ ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์เรื่อง...

paeng
1
0
สรุปวิทย์เรื่องการแยกสาร ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์เรื่อง...

paeng
5
0
สรุปวิทย์เรื่องสารละลาย ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สรุปวิทย์เรื่อง...

paeng
9
0