มัธยมปลาย
nncxl_

nncxl_

จังหวัด
พิษณุโลก

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
193

Q&A

จำนวนคำตอบ
7
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
4

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สอบปลายภาค] แสง และทัศนอุปกรณ์(1) ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[สอบปลายภาค] แส...

nncxl_
14
0
[สอบปลายภาค] เสียง ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

[สอบปลายภาค] เส...

nncxl_
53
0
คลื่นกล ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

คลื่นกล ม.5

nncxl_
79
1
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แบ...

nncxl_
47
0