มัธยมต้น
dee_bmph3610

dee_bmph3610

เพศ
หญิง
จังหวัด
สงขลา
เค้าชื่อ ดาดี้ อยู่ ม.1

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
91

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาไทย

ภาษาไทย เรื่องก...

dee_bmph3610
9
0
[สอบกลางภาค] วิทยาศาสตร์ สารบริสุทธิ์ ม.1 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

[สอบกลางภาค] ว...

dee_bmph3610
11
0
[สอบกลางภาค] วิทยาศาสตร์ บทที่1 ม.1 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

[สอบกลางภาค] ว...

dee_bmph3610
3
0
[สอบกลางภาค] อังกฤษ เรื่อง Have got ม.1 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

[สอบกลางภาค] อั...

dee_bmph3610
12
0
[สอบกลางภาค] อังกฤษ เรื่อง Article ม.1 ปก
 • มัธยมต้น
 • ภาษาอังกฤษ

[สอบกลางภาค] อั...

dee_bmph3610
12
0