มัธยมปลาย
ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เพศ
หญิง
🤍💫🤏🏻 || dek66ที่แสนจะขี้เกียจแต่ก็อยากติดมหาลัย
studygram : iptx_study

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
37

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปคลื่นกล ม.5 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

สรุปคลื่นกล ม.5

ผู้เยี่ยมชม
8
0
สรุปการสืบพันธุ์และการเจริญของพืชดอก ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

สรุปการสืบพันธุ...

ผู้เยี่ยมชม
4
0
สรุปวัฏจักรชีวิตของพืชดอก ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

สรุปวัฏจักรชีวิ...

ผู้เยี่ยมชม
1
0
สรุตรีโกณมิติ : วงกลมหนึ่งหน่วย ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

สรุตรีโกณมิติ :...

ผู้เยี่ยมชม
24
0