มัธยมปลาย
AFGNIAP

AFGNIAP

มาสู้ไปด้วยกันนะ!

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
83

Q&A

จำนวนคำตอบ
5
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1