มัธยมปลาย
ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

เพศ
หญิง

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
56

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การบันทึกความรู้จากการอ่าน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

การบันทึกความรู...

ผู้เยี่ยมชม
5
0
การบำเลียงสารเข้า-ออกเซลล์ม.4! ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การบำเลียงสารเข...

ผู้เยี่ยมชม
21
0
การรักษาสมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด ชีวะ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

การรักษาสมดุลยภ...

ผู้เยี่ยมชม
30
1