มัธยมต้น
𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣

เพศ
หญิง
จังหวัด
ลำปาง
♡︎ เด็ก 𝕕𝕖𝕜 𝟞𝟡 👶🏻🌱📚
♡︎ 𝚜𝚝𝚞𝚍𝚢 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎 🧃
♡︎ 𝖨𝖦 : 𝗇𝖺𝗍𝖺𝗋𝖾𝖾_𝗌𝗍𝗎𝖽𝗒 👑
🩺🥼(𝚍𝚘𝚌𝚝𝚘𝚛) 🔬☁️👩‍⚕️

โน้ต

จำนวนโน๊ต
17
จำนวนไลค์
595

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

วิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลัง 🥑🖇 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เรื...

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣
14
0
สังคม ม.2 เรื่อง การออมและการลงทุน 💵💰 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.2 เรื่อ...

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣
30
0
ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง อาณาจักรธนบุรี 🧡🍀☁️ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ม...

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣
21
1
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต 📐📏 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2 ...

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣
34
0
ภาษาไทย เรื่องหลักศิลาจารึก 👑🍿🥟 ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ภาษาไทย เรื่องห...

𝚗𝚊𝚝𝚊𝚛𝚎𝚎_𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝𝚗𝚘𝚝𝚎 💚🐣
25
0