มัธยมปลาย
บะบุ๋มๆๆ

บะบุ๋มๆๆ

𝐾ℎ𝑜𝑤𝑙𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑖𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 , 𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑘𝑛𝑜𝑤 𝑏𝑢𝑡 𝑡𝒉𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠𝑛'𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑛𝑒𝑤 𝑡𝒉𝑖𝑛𝑔𝑠. シ︎♡︎☯︎

โน้ต

จำนวนโน๊ต
6
จำนวนไลค์
1067

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0