มัธยมปลาย
Bbbbbbb_💅🏻

Bbbbbbb_💅🏻

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
🐈🥺✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
118

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

กระบวนการจัดระดับและลักษณะภูมิประเทศ⛰✨ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

กระบวนการจัดระด...

Bbbbbbb_💅🏻
5
0
โครงสร้างเปลือกโลกและกระบวนการแปรสัณฐาน 🌍✨ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

โครงสร้างเปลือก...

Bbbbbbb_💅🏻
12
0
Knowing ASEAN (2) ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

Knowing ASEAN (2)

Bbbbbbb_💅🏻
5
0
Knowing ASEAN (1) ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

Knowing ASEAN (1)

Bbbbbbb_💅🏻
11
0
จุดมุ่งหมายของศิลปินในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ศิลปะ

จุดมุ่งหมายของศ...

Bbbbbbb_💅🏻
2
0