มัธยมปลาย
J👑

J👑

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
it:jppnx_
🫐🥬🍋🍇🥑🍒🥕🫑🍉🥝🍈🥭🍊

โน้ต

จำนวนโน๊ต
12
จำนวนไลค์
214

Q&A

จำนวนคำตอบ
2
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ตรีโกณมิติ ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

ตรีโกณมิติ

J👑
14
0
ศักราช ปก
 • มัธยมปลาย
 • สังคมศึกษา

ศักราช

J👑
0
0
ฟังก์ชัน(2) ปก
 • มัธยมปลาย
 • คณิตศาสตร์

ฟังก์ชัน(2)

J👑
60
0
Indirect question ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาอังกฤษ

Indirect question

J👑
2
0
Modal verbs ปก
 • มัธยมปลาย
 • ภาษาอังกฤษ

Modal verbs

J👑
2
0