มัธยมปลาย
Pp97;

Pp97;

จังหวัด
กระบี่
Pp97;คนที่ไม่พยายามคือคนที่ตาย

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
317

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ