มัธยมปลาย
Crown

Crown

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โน้ต

จำนวนโน๊ต
13
จำนวนไลค์
470

Q&A

จำนวนคำตอบ
32
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
9

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุปความหลากหลายทางชีวภาพ ม.6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

สรุปความหลากหลา...

Crown
32
0
แคลคูลัส ม.6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

แคลคูลัส ม.6

Crown
39
0
สรุปพอลิเมอร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สรุปพอลิเมอร์

Crown
44
0
[สอบกลางภาค] ลำดับและอนุกรม ม.6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

[สอบกลางภาค] ลำ...

Crown
55
0
การแยกตัวประกอบพหุนาม ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

การแยกตัวประกอบ...

Crown
18
0