มหาวิทยาลัย
Kaow2312🧋

Kaow2312🧋

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
187

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Fungi ฟังไจ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

Fungi ฟังไจ

Kaow2312🧋
8
0
พอลิเมอร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

พอลิเมอร์

Kaow2312🧋
10
0
ความร้อนและแก๊ส ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ความร้อนและแก๊ส

Kaow2312🧋
84
0
การเคลื่อนที่แนวตรง ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

การเคลื่อนที่แน...

Kaow2312🧋
26
0
แบบจำลองอะตอม ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

แบบจำลองอะตอม

Kaow2312🧋
19
0