มัธยมต้น
mr.bubblegummy

mr.bubblegummy

มาติดตามกันได้นะคะ—-> Twitter/Ig @mrbubblegummy
หรือใครจะขอแบบไฟล์ pdf, goodnotes dmมาได้เลยค่า🤍🤍

โน้ต

จำนวนโน๊ต
7
จำนวนไลค์
652

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
1

สมุดโน้ตสาธารณะs

พาราโบลา ม.3 ปก
  • มัธยมปลาย
  • คณิตศาสตร์

พาราโบลา ม.3

mr.bubblegummy
18
0
[สอบกลางภาค] ทวีปอเมริกาเหนือ ม.3 ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

[สอบกลางภาค] ทว...

mr.bubblegummy
20
0
[ปลายภาค] พัฒนาการของทวีปเอเชีย ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

[ปลายภาค] พัฒนา...

mr.bubblegummy
134
0
[ปลายภาค] พลเมืองดี ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

[ปลายภาค] พลเมื...

mr.bubblegummy
55
0
[ปลายภาค] Earth Sci ม.2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

[ปลายภาค] Earth...

mr.bubblegummy
273
2