มัธยมต้น
@longdusi

@longdusi

👋🏻หวัดดีฮ้าบ💗✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
11
จำนวนไลค์
218

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา🇹🇭✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ภูมิปัญญาไทยสมั...

@longdusi
48
0
ภาษีอากรในสมัยอยุธยา💸 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

ภาษีอากรในสมัยอ...

@longdusi
20
0
สรุปเรื่องระบอบกฎหมายในสมัยอยุธยา👍🏻✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สรุปเรื่องระบอบ...

@longdusi
12
0
สรุปการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย👍🏻✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สรุปการปกครองสม...

@longdusi
14
0
สรุปการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง👍🏻✨ ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สรุปการปกครองสม...

@longdusi
15
0