มัธยมปลาย
PAT_TRICKK

PAT_TRICKK

เพศ
ชาย
จังหวัด
นครราชสีมา
|Fb.kamonpop sangta|Ig:p_kamonpop|: 🥑💫|
|RS119|M.4|dek67|

โน้ต

จำนวนโน๊ต
19
จำนวนไลค์
364

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สังคมมนุษย์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

สังคมมนุษย์

PAT_TRICKK
9
0
PINYIN-พินอิน ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาอื่นๆ

PINYIN-พินอิน

PAT_TRICKK
51
0
วรรณคดีสมัยสุโขทัย ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

วรรณคดีสมัยสุโขทัย

PAT_TRICKK
8
0
สารในชีวิตประจำวัน ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

สารในชีวิตประจำวัน

PAT_TRICKK
5
0
การดำรงชีวิตของพืช ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การดำรงชีวิตของพืช

PAT_TRICKK
13
0