มัธยมต้น
chanaphat kadsanook

chanaphat kadsanook

เพศ
ชาย
จังหวัด
แพร่
chanaphat kadsanook

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
48

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สงครามโลกครั้งที่ 2 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งท...

chanaphat kadsanook
13
0
พระบรมราโชวาท ร.5 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

พระบรมราโชวาท ร.5

chanaphat kadsanook
8
0
เพลงนี้มีประวัติ ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

เพลงนี้มีประวัติ

chanaphat kadsanook
5
0
สงครามโลกครั้งที่ 1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ประวัติศาสตร์

สงครามโลกครั้งท...

chanaphat kadsanook
17
1
อาเซียน5 ประเทศ ปก
  • มัธยมต้น
  • อาเซียนศึกษา

อาเซียน5 ประเทศ

chanaphat kadsanook
5
2