มัธยมต้น
kximook_studygram

kximook_studygram

เพศ
หญิง
จังหวัด
ลำปาง
🛼⌇ 𝚠𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝚖𝚢 𝚔𝚊𝚒𝚖𝚘𝚘𝚔 𝚕𝚊𝚗𝚍 ! 🥖
𓈈 Dᴇᴋ 69 ✿ 🐰❕𓂃𝐒𝐌𝐓𝐄 ʟᴋs 𓐖
⌗ 🍅❔𓊆 𝖼𝗼0𝗹 𝗄𝗂𝖽𝗓 3👀%𓊇 🚿◌ ◌
G🌐al : D🥚ctor 🚘 ⿻

โน้ต

จำนวนโน๊ต
32
จำนวนไลค์
1942

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0