มัธยมปลาย
cdr_pink

cdr_pink

เดี๋ยวจะมีสรุปลงเพิ่มเรื่อยๆน้า จะช้าหรือเร็วอีกเรื่องนึง 555 กดติดตามไว้ก่อนก็ได้น้า🥰

โน้ต

จำนวนโน๊ต
3
จำนวนไลค์
127

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

สรุป พันธะโคเวเลนต์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สรุป พันธะโคเวเ...

cdr_pink
16
0
ประวัติศาสตร์ ม.4 เวลาประวัติศาสตร์ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • สังคมศึกษา

ประวัติศาสตร์ ม...

cdr_pink
10
0
กฎหมายแพ่งกฎและหมายอาญา สิทธิเสรีภาพ ม.3 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

กฎหมายแพ่งกฎและ...

cdr_pink
101
0