มัธยมปลาย
K_

K_

จังหวัด
นครปฐม
🌷✨

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
510

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

เซลล์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

เซลล์ ม.4

K_
152
2
ปฏิกิริยาเคมี และ เอนไซม์ ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ปฏิกิริยาเคมี แ...

K_
23
0
กรดนิวคลีอิก ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

กรดนิวคลีอิก ม.4

K_
36
0
ไขมัน/ลิพิด ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

ไขมัน/ลิพิด ม.4

K_
38
0
โปรตีน ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ชีววิทยา

โปรตีน ม.4

K_
36
0