มัธยมปลาย
つき

つき

2006
[ na Jeamin ♡ ] 🧤
ผู้ชายก็ต้องดู หนังสือก็ต้องอ่าน
ฮรุก..ขอยาดลบอันเก่าออกนะคะ 🙏🏻

โน้ต

จำนวนโน๊ต
4
จำนวนไลค์
4

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

การเขียนจดหมาย ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

การเขียนจดหมาย ม.4

つき
0
0
การเขียนอธิบาย บรรยาย และพรรณนา ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

การเขียนอธิบาย ...

つき
0
0
ธรรมชาติของภาษา/พลังของภาษา/ลักษณะของภาษา ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

ธรรมชาติของภาษา...

つき
0
0
มหาเวสสันดรชาดก ม.4 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ภาษาไทย

มหาเวสสันดรชาดก...

つき
4
0