มัธยมต้น
Dumper_kittipark

Dumper_kittipark

เพศ
ชาย
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
สวัสดี เราชื่อเปอร์นะ
อายุ 15
เรียนชั้น ม.3 💕💕

โน้ต

จำนวนโน๊ต
10
จำนวนไลค์
971

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

[สังคม ม.3] เศรษฐกิจพอเพียงสหกรณ์ ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[สังคม ม.3] เศร...

Dumper_kittipark
47
0
[สังคม ม.3] กลไกทางราคา ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[สังคม ม.3] กลไ...

Dumper_kittipark
40
0
[ม.3] ระบบการปกครอง ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[ม.3] ระบบการปก...

Dumper_kittipark
43
4
[ม.3] กฎหมายแพ่งและอาญา ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[ม.3] กฎหมายแพ่...

Dumper_kittipark
80
0
[ม.3] พระไตรปิฎก + พุทธสุภาษิต ปก
 • มัธยมต้น
 • สังคมศึกษา

[ม.3] พระไตรปิฎ...

Dumper_kittipark
43
0