มัธยมปลาย
高1です

高1です

東大理科Ⅰ類志望の高1です。

โน้ต

จำนวนโน๊ต
2
จำนวนไลค์
51

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

円周率の各位の数の和、これであってますか? ปก
  • Senior High
  • Questions

円周率の各位の数の和、これであ...

高1です
1
2
判別式D あなたは説明できますか? ปก
  • Senior High
  • Questions

判別式D あなたは説明できますか?

高1です
50
5