มัธยมต้น
N O N A ME 🎡✨

N O N A ME 🎡✨

เพศ
หญิง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

โน้ต

จำนวนโน๊ต
27
จำนวนไลค์
1337

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

-สรุปหลักฟิสิกส์- ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

-สรุปหลักฟิสิกส์-

N O N A ME 🎡✨
15
0
จำนวนจริง ปก
 • มัธยมต้น
 • คณิตศาสตร์

จำนวนจริง

N O N A ME 🎡✨
26
0
อารยธรรมจีน ˗ˏ🐋🍣🫓꙳ ⋆ ปก
 • มัธยมต้น
 • ประวัติศาสตร์

อารยธรรมจีน ˗ˏ🐋...

N O N A ME 🎡✨
13
1
ฟิสิกส์ 💥🌈 ปก
 • มัธยมต้น
 • วิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์ 💥🌈

N O N A ME 🎡✨
36
0
พระพุทธศาสนา ปก
 • มัธยมต้น
 • พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา

N O N A ME 🎡✨
26
0