มหาวิทยาลัย
เนียสเนียส

เนียสเนียส

จังหวัด
ชลบุรี
รวมสรุปตอนเรียนส่วนใหญ่เป็นวิชาคณะ มีวิชาในมอแค่ออเคม มีสรุปของมัธยมบ้างบางครั้ง อ่านเล่นๆ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
22
จำนวนไลค์
1345

Q&A

จำนวนคำตอบ
56
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
16
ยังไม่มีลิสต์สมุดโน้ตสาธารณะ