มัธยมต้น
𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛

เพศ
หญิง
จังหวัด
นนทบุรี
ʕ•ᴥ•ʔ
♡︎ 𝕀 𝕞𝕠𝕠𝕟 𝕦
♡︎ 𝔽𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕞𝕠𝕠𝕟

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
255

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

Ecosystem ม.ต้น ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Ecosystem ม.ต้น

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛
19
0
ภาษาไทย ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.1

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛
56
2
สังคม ม.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

สังคม ม.1

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛
112
2
English m.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

English m.1

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛
39
1
Science m.1 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

Science m.1

𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦𝑖𝑛𝑔𝑜𝑛𝑡ℎ𝑒𝑚𝑜𝑜𝑛
29
1